Vas tip kože je:

Tip kože I
Tip kože I je tip kože koja uvek crveni, a nikad ne tamni. To su ljudi sa izrazito svetlom puti, svetlim očima i kosom.

Tip kože II
Tip kože II po pravilu crveni, a retko crni.

Tip kože III
Tip kože III su ljudi smede kose i ociju, crne, a ne crvene odmah.

Tip kože IV
Tip kože IV poseduju ljudi tamne puti, tamne kose i očiju. Njihova koža crni, a retko pocrveni.Vrednost UV indeksa je:

Zaštitni faktor Vaše kreme je :